Objectius i estructura

El Projecte ha estat dissenyat perquè els alumnes assoleixin els objectius que el Departament d’Ensenyament considera obligatoris en finalitzar els estudis bàsics.

Per aconseguir-ho es pretén que l’alumnat s’involucri en una llarga activitat científica escolar que passa reiteradament per l’exercici de certes competències, fonamentals per construir i aplicar nou coneixement científic.

Objectius

  • Promoure l’activitat científica escolar a partir de la interacció de l’alumnat amb els fenòmens naturals i el grup classe acompanyat pel professorat, experimentant les emocions que comporta.
  • Construir models científics que permetin explicar fenòmens naturals.
  • Identificar i resoldre preguntes i problemes en diferents contextos, aplicant models científics.
  • Promoure l’experimentació com a font d’evidències que sustenten la construcció del coneixement científic.
  • Relacionar el fonament bàsic del funcionament d’instruments científics amb la magnitud que mesuren per tal de contribuir a la construcció de coneixement científic.
  • Comunicar l’activitat científica a partir de la descripció de fenòmens i processos, de la seva explicació amb llenguatge científic i de l’argumentació de les pròpies opinions.
  • Afavorir la implicació de l’alumnat en la construcció del propi coneixement científic per tal que contínuament pugi avaluar-lo i millorar-lo.


Estructura del projecte
El projecte Ciències 12-15 s’estructura en aquestes 9 unitats, tres per cada nivell:

1r ESO

1r trimestre

Unitat 1

La gosadia d’explorar l’Univers:
llunyà i alhora proper

2n trimestre

Unitat 2

El planeta blau: Per què? Fins quan?

3r trimestre

Unitat 3

La vida a la Terra: igual però diferent

2n ESO

1r trimestre

Unitat 4

La Terra, un planeta que canvia

2n trimestre

Unitat 5

Què tenen en comú les muntanyes russes i els castellers?

3r trimestre

Unitat 6

Que ve el llop!

3r ESO

1r trimestre

Unitat 7

Domesticant el llamp: llamps i trons… mòbils i GPS

2n trimestre

Unitat 8

De l’espelma a la taula periòdica: gestionem els canvis químics

3r trimestre

Unitat 9

Cuidar la vida, donar vida