Per què aquest projecte?

No ens enganyem: aprendre ciències no és senzill. Això no impedeix que també pugui resultar agradable, estimulant i que ens faci venir ganes d’aprendre’n més.

Per aconseguir-ho a classe, hem fet aquest projecte.

Les recerques actuals en didàctica de les ciències han mostrat la necessitat de reproduir a classe els processos de creació del coneixement que utilitzen els científics professionals. Ja que es tracta de contextos tan diferents, cal adaptar els processos científics perquè siguin assequibles a les capacitats actuals dels nostres alumnes. I això és el que hem fet.

Aquest projecte es proposa, per tant, posar a l’abast de l’alumnat l’elaboració de coneixement científic escolar mitjançant activitats al seu abast. Això implica fer possible que cada alumne experimenti, pensi, s’emocioni, dialogui, argumenti, escrigui i representi, i s’organitzi per construir i aplicar coneixement científic, millorant la seva comprensió dels fenòmens del món.

Des de l’any 2011 estem impartint-lo en instituts de tot Catalunya. Amb aquesta experiència podem dir que en general l’alumnat s’hi implica amb interès, aprèn millor les ciències i augmenta la seva autoconfiança i ganes de saber.

Estarem molt contents de compartir-ho amb tu.