Curs presencial de 28 h en 7 sessions de 3 h, i 7 h no presencials per a l’elaboració d’un projecte d’aplicació a l’aula.